Thủ tục phá sản - Nhóm chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản

Thủ tục phá sản - Nhóm chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản

Ngày 2018-05-07 08:36:26

     

Bên cạnh những chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán thì để đảm bảo cho quyền lợi của người lao động; của chủ doanh nghiệp, hợp tác xã; sự ổn định của nền kinh tế,… Luật Phá sản cũng quy định những nhóm chủ thể có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Theo quy định tại Điều 5 Luật Phá sản 2014 thì có hai nhóm chủ thể có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản như sau:

-  Một là, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

-  Hai là, chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: