THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LÀ THỦ TỤC BẮT BUỘC KHI GIẢI QUYẾT YÊU CẦU PHÁ SẢN ?

THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LÀ THỦ TỤC BẮT BUỘC KHI GIẢI QUYẾT YÊU CẦU PHÁ SẢN ?

Ngày 2018-07-16 09:30:04

Phá sản là hiện tượng mà cả chủ nợ, con nợ và người lao động đều không mong muôn. Để cứu vãn tình trạng phá sản, pháp luật cho phép doanh nghiệp mắc nợ hòa giải với chủ nợ và tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh không phải là một thủ tục bắt buộc khi giải quyết yêu cầu phá sản. Căn cứ theo quy định tại Điều 105 Luật phá sản thì trường hợp Tòa án tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn được giải quyết như sau:

“1 Tòa án nhân dân giải quyết phá sản theo thủ tục rút gọn đối với các trường hợp sau:

a) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 của Luật này mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;

b) Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tài sản để thanh toán chi phí phá sản.

2. Trường hợp Tòa án nhân dân xét thấy doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án nhân dân thông báo cho người tham gia thủ tục phá sản biết về việc Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều này, Tòa án nhân dân xem xét, tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản đối với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này hoặc tiếp tục giải quyết theo thủ tục thông thường và thông báo cho người tham gia thủ tục phá sản biết.

4. Trường hợp Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì người nộp đơn không được hoàn lại lệ phí phá sản, tiền tạm ứng chi phí phá sản đã nộp”.

Như vậy trong trường hợp giải quyết phá sản theo thủ tục rút gọn thì không có thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: