Trình tự phân chia tài sản của doanh nghiệp khi bị tuyên bố phá sản

Trình tự phân chia tài sản của doanh nghiệp khi bị tuyên bố phá sản

Ngày 2018-12-01 09:13:32

Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản là tình trạng không ai mong muốn xãy ra. Nhưng vì không có khả năng phục hồi hoặc đã phục hồi nhưng không hiệu quả nên tuyên bố phá sản được xem là một cách cứu vớt những tài sản còn sót lại của doanh nghiệp. Vậy khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản thì những tài sản còn lại của doanh nghiệp sẽ được phân chia như thế nào?

Tài sản còn lại của doanh nghiệp sau khi bị tuyên bố phá sản phải được phân chia theo một trình tự do pháp luật quy định chứ không phải do các chủ thể quản lý doanh nghiệp tự định đoạt.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 54, Luật Phá sản 2014 thì tài sản của Doanh nghiệp sẽ đươc phân chia theo thứ tự như sau:

“a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ”.

Những khoản chi phí trong cùng một điểm sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán như nhau, trong trường hợp nếu tài sản của doanh nghiệp không đủ để thanh toán toàn bộ các khoản chi phí tại Khoản 1 này thì từng đối tượng thuộc cùng một thứ tự ưu tiên thanh toán sẽ được phân chia theo tỷ lệ phần trăm.

Có thể thấy, sau chi phí phá sản thì những khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm y tế và quyền lợi khác của người lao động được ưu tiên hơn. Nhà nước luôn bảo vệ lợi ích của người lao động (bên có địa vị thế yếu) những người luôn phụ thuộc vào người sử dụng lao động. Hơn nữa, khi doanh nghiệp phá sản, người lao động sẽ là những người bị ảnh hưởng đầu tiên do mất việc làm, đời sống khó khăn vì vậy cần được ưu tiên.

Trong trường hợp, giá trị tài sản của công ty sau khi đã thanh toán các chi phí tại Khoản 1 vẫn còn thì phần tài sản này thuộc về:

“a) Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;

c) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

d) Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;

đ) Thành viên của Công ty hợp danh”. (Khoản 2 Điều 54 Luật Phá sản 2014).

Phần tài sản phân chia ở Khoản 2 được xem như lợi nhuận còn lại mà các thành viên, chủ sở hữu công ty được hưởng. Sở dĩ họ không được quyền ưu tiên cũng bởi họ phải chịu một phần trách nhiệm trong hoạt động của công ty.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: