Trường hợp bán hàng hóa cho doanh nghiệp bị mất khả năng thanh toán

Trường hợp bán hàng hóa cho doanh nghiệp bị mất khả năng thanh toán

Ngày 2018-05-02 09:00:44

Nhận lại hàng hóa đã bán

Câu hỏi: Tôi có bán cho doanh nghiệp A một lô hàng cà phê trị giá 50 triệu đồng, đã giao hàng xong và đang chờ doanh nghiệp A thanh toán. Trong lúc đó, tôi nghe được tin Tòa án đã ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp A. Vậy tôi có thể nhận lại lô hàng nêu trên không hay tôi sẽ trở thành chủ nợ đối với doanh nghiệp A?

Trả lời: Điều 58 Luật phá sản 2014 có quy định về trường hợp bán hàng hóa cho doanh nghiệp mất khả năng thanh toán như sau:

- Trong trường hợp người bán đã gửi hàng hóa nhưng chưa được thanh toán và người mua là doanh nghiệp mất khả năng thanh toán chưa nhận được hàng hóa thì người bán có quyền nhận lại hàng hóa đó.

- Trong trường hợp doanh nghiệp mất khả năng thanh toán đã nhận được hàng hóa và không thể trả lại được thì người bán trở thành chủ nợ không có đảm bảo.

 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: