TƯ VẤN PHÁ SẢN - GIÚP DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA KHỎI KHÓ KHĂN

TƯ VẤN PHÁ SẢN - GIÚP DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA KHỎI KHÓ KHĂN

Ngày 2018-05-11 09:04:18

        

            Trong hoạt động kinh doanh ai cũng mong muốn sẽ làm ăn phát đạt. Tuy nhiên thăng trầm là điều khó tránh khỏi. Một khi đã “sa cơ lỡ vận” thì bản thân các doanh nghiệp cũng không biết cách nào để tháo gỡ các khó khăn. Chính vì vậy, một khi lâm vào tình trạng phá sản, các doanh nghiệp chắc chắn sẽ loay hoay tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc. Vậy nên, để hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn thì Luật phá sản 2014 đã quy định về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản và doanh nghiệp hành nghề quản lý, thành lý tài sản.

            Theo Luật phá sản 2014, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản, doanh nghiệp quản lý, thành lý tài sản là cá nhân, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. Đây là các chủ thể chính thức đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khi doanh nghiệp lâm vào nguy cơ phá sản. Theo đó, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản thực hiện quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Để các thủ tục phá sản được nhanh gọn, luật giao cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã; lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ; bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản…

         Ngoài ra, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản được đề xuất với thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản; tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản; đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật; báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp.

          Khi các doanh nghiệp có khả năng phục hồi, thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản, Doanh nghiệp thanh lý, quản lý tài sản sẽ trực tiếp giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời ngăn chặn các hoạt động kinh doanh không đem lại hiệu quả, góp ý để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán. Khi Doanh nghiệp có nhu cầu phá sản, khi không còn khả năng phục hồi, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản cung cấp dịch vụ thực hiện các bước trong thủ tục phá sản. Cam kết thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả, giải phóng nợ để doanh nghiệp có thể rút lui khỏi thị trường, tạo cho mình một sản nghiệp mới. Hơn thế nữa, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản còn đóng vai trò là người bảo trợ cho các Doanh nghiệp mất khả nảng thanh toán. Sự xuất hiện của các Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản nhằm góp phần nâng cao hiệu quả xử lý doanh nghiệp mất khả năng thanh toán ở Việt Nam. 

 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: