TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP

Ngày 2018-06-16 09:27:02

Trong thời kì “Quốc gia khởi nghiệp” hiện nay có rất nhiều các doanh nghiệp được thành lập nên để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Cùng với số lượng lớn doanh nghiệp được thành lập thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản, giải thể. Theo số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2018 (nguồn Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì tổng số doanh nghiệp thành lập mới là 18.703, tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể 2.529. Như vậy, cứ 100 doanh được thành lập thì có 13 doanh nghiệp giải thể, phá sản.

            Việc có nhiều doanh nghiệp tuyên bổ giải thể, phá sản như vậy đến từ nhiều nguyên nhân như kế hoạch kinh doanh không phù hợp, thị thường kinh doanh không tiềm năng,…có một nguyên nhân nữa là do tập trung vào kinh doanh mảng không đem lại lợi nhuận khiến việc kinh doanh thua lỗ, bộ máy cồng kềnh mà kém hiệu quả. Vì vậy, việc tái cơ cấu lại doanh nghiệp là một làm được cân nhắc đầu tiên để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khắn, thoát khỏi việc đứng trên bờ vực phá sản và tiếp tục công việc kinh doanh.

            Tái cơ cấu là việc xem xét và cấu trúc lại một phần, một số phần hay toàn bộ một tổ chức, một đơn vị nào đó, mà thường là một công ty. Tái cơ cấu được tiến hành khi hiện trạng của các tổ chức đang gặp nhiều vấn đề trong cơ cấu, hoạt động khiến tổ chức hoạt động không hiệu quả, trì trệ, đứng trước nguy cơ tan rã, phá sản. Nhiều nguyên nhân là do vấn đề cơ cấu sai, không hợp lý, kém hiệu quả. Chính vì vậy, việc tái cơ cấu được đặt ra; thậm chí là cấp bách nhất.

            Lấy ví dụ từ hãng điện tử tiêu dùng Nhật Bản – Panasonic khi đang trên bờ phá sản thì đã phục hồi “thần kỳ”, bằng cách nào mà Panasonic có thể phục hồi được? Câu trả lời là bằng cách tái cơ cấu lại doanh nghiệp, cắt giảm các mảng kinh doanh thua lỗ, tập trung nhân lực và vật lực cho các mảng sản xuất, kinh doanh mang lại lợi nhuận cho công ty.

            Việc tái cơ cấu doanh nghiệp để sắp xếp, tổ chức lại lao động, hệ thống sản xuất, hệ thống tài chính, hệ thống phân phối và thị trường tiêu thụ…Sự sắp xếp, thay đổi một cách toàn diện, theo quy trình chuẩn sẽ tạo cho doanh nghiệp có khả năng để thực hiện những công việc của mình một cách hiệu quả và bền vững, tái cấu trúc lại các quá trình kinh doanh, trên cơ sở đó định hình mô hình và cơ cấu tổ chức phù hợp với điều kiện và định hướng kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

            Như vậy, việc mạng dạn thay đổi cơ cấu doanh nghiệp là một con đường hoàn toàn hợp lý để cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và bền vững.

Với  sự hiểu biết tường tận những rủi ro trong Kinh doanh cũng như những Thách thức và Cơ hội pháp lý của các doanh nghiệp, các Luật sư, Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư ra quyết định chuyển nhượng hoặc tiếp nhận quyền sở hữu doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất, các phương thức giao dịch hợp lý nhất, thu thập và duy trì cơ sở dữ liệu thông tin cho khách hàng nhằm hỗ trợ khách hàng đạt được các phê chuẩn theo quy định pháp luật và nhanh chóng hoàn tất giao dịch theo kế hoạch đã định sẵn.

Liên quan đến hot đng tái cu trúc doanh nghip, chúng tôi cung cp các dch v sau:

- Tìm hiểu và đánh giá những đối tác tiềm năng;

- Lập báo cáo nhận định, đánh giá tình trạng pháp lý doanh nghiệp;

- Hỗ trợ, Tham gia đàm phán hợp đồng;

- Tư vấn kế hoạch đấu thầu để mua lại toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp khác;

- Tư vấn và Sọan thảo tài liệu, Hợp đồng cùng các hồ sơ pháp lý khác liên quan;

- Tư vấn về pháp luật Thuế, Luật Lao động liên quan đến vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp;

- Tư vấn các vấn đề về Luật Cạnh tranh;

- Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm:

Chia Doanh nghip

-  Chia Doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Một thành viên.

+ Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập dựa trên cơ sở  chia công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu;

+ Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập dựa trên cơ sở  chia công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

-  Chia doanh nghiệp đối với công ty TNHH Hai thành viên.

-  Chia Doanh nghiệp đối với công ty Cổ Phần.

Tách doanh nghip

- Tách doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một Thành viên

+ Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập dựa trên cơ sở  tách công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu;

+ Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập dựa trên cơ sở  tách công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

- Tách doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên

- Tách doanh nghiệp đối với công ty Cổ Phần

Hp nht doanh nghip

-  Hợp nhất doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một thành viên

+ Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu;

+ Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

- Hợp nhất doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên

- Hợp nhất doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Sáp nhp doanh nghip

- Trường hợp công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Trường hợp công ty nhận sáp nhập có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: