TƯ VẤN THỦ TỤC PHÁ SẢN

TƯ VẤN THỦ TỤC PHÁ SẢN

Ngày 2018-05-08 08:29:38

Vạn vật sinh ra đều trải qua quá trình hình thành, phát triển và tiêu vong. Các Doanh nghiệp cũng không ngoại lệ. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng mong muốn phát triển và tồn tại vững vàng trên thị trường kinh doanh. Tuy nhiên trong nền kinh tế cạnh tranh gắt gao hiện nay thì rủi ro xảy đến là điều khó tránh khỏi. Vậy nếu doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán thì cần phải chọn cho mình hướng giải quyết phù hợp nhất, phá sản là một trong những phương án giúp doanh nghiệp rút khỏi thị trường kinh doanh một cách hợp pháp.

 Tư vấn phá sản

Chúng tôi - Công ty HD Quản lý và Thanh lý Tài sản Sài Gòn là công ty đầu tiên tại Tp. Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực quản lý và thanh lý tài sản doanh nghiệp. Với đội ngũ Quản tài viên, Luật sư, Chuyên viên giàu kinh nghiệm và làm việc với tần suất liên tục, chúng tôi đồng hành và cung cấp cho quý vị những dịch vụ tư vấn phá sản sau:

1. Tư vấn các trường hợp doanh nghiệp có thể bị lâm vào tình trạng phá sản;

2. Tư vấn các thủ tục phá sản doanh nghiệp, gồm:

- Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;

- Phục hồi hoạt động kinh doanh;

- Thanh lý tài sản, các khoản nợ;

- Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

3. Tư vấn về Toà án nhân dân có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản;

4. Tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản;

5. Tư vấn các quy định về tổ quản lý, thanh lý tài sản để làm nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

6. Tư vấn về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ;

7. Tư vấn về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động;

8. Tư vấn về Nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

9. Tư vấn về Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các cổ đông công ty cổ phần;

10. Tư vấn về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của thành viên hợp danh;

11. Tư vấn về Nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

12. Tư vấn về việc thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

13. Tư vấn về việc nộp phí phá sản và tạm ứng phí phá sản;

14. Tư vấn về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

15. Tư vấn về việc thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

16. Tư vấn các trường hợp trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

17. Tư vấn về khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

18. Tư vấn xác định các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi lâm vào tình trạng phá sản;

19. Tư vấn các biện pháp bảo toàn tài sản cho doanh nghiệp;

20. Tư vấn cách thức tiến hành hội nghị chủ nợ;

21. Tư vấn về việc tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản;

22. Tư vấn quyết toán thuế, các nghĩa vụ tài chính, tư vấn đàm phán thanh lý hợp đồng (lao động và thương mại).

23. Đại diện khách hàng thu xếp, điều phối, giám sát các dịch vụ hỗ trợ quá trình giải quyết phá sản;

24. Tư vấn định giá trị tài sản và giá trị doanh nghiệp;

25. Tư vấn thỏa thuận thanh lý hợp đồng và các giao dịch;

26. Tham gia đàm phán với các bên liên quan;

27. Đại diện theo ủy quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong suốt quá trình giải quyết phá sản;

28. Đại diên khách hàng tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan chức năng để mở thủ tục phá sản, nộp hồ sơ phá sản;

29. Tư vấn quá trình triển khai phương án phục hồi kinh doanh;

30. Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;

31. Tư vấn, giám sát quá trình phân chia, thanh lý tài sản;

32. Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến thủ tục phá sản.

 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: