Vai trò của Pháp luật Phá sản

Vai trò của Pháp luật Phá sản

Ngày 2018-01-25 13:31:30

  

Phá sản là kết quả của sự chọn lọc và đào thải tự nhiên của  nền kinh tế, và nó cũng có những ảnh hưởng nhất định đối với nền kinh tế - xã hội. Luật Phá sản ra đời như một công cụ giúp Nhà nước can thiệp vào hiện tượng này nhằm hạn chế tối đa những hậu quả tiêu cực và khai thác những mặt tích cực của phá sản. Vai trò của Luật phá sản được thể hiện qua những nội dung chủ yếu sau:

Bảo vệ quyền lợi của chủ nợ

Luật phá sản giúp bảo vệ các quyền lợi về tài sản của chủ nợ, đảm bảo sự bình đẳng giữa các chủ nợ trong việc đòi nợ. Các chủ nợ không có quyền đòi nợ một cách riêng lẻ mà đều phải đợi đến khi Tòa án tuyên bố doanh nghiệp phá sản. Các chủ nợ sẽ được chia phần tài sản còn lại của doanh nghiệp theo thứ tự phân chia tài sản theo luật quy định.

Bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp

Luật phá sản có nhiều quy định tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, chỉ khi doanh nghiệp không còn khả năng cứu vãn thì mới tuyên bố doanh nghiệp phá sản. Phá sản còn là cách để giúp người kinh doanh giải thoát khỏi các khoản nợ và sau một thời gian, họ có thể bắt đầu lại hoạt động kinh doanh mới khi có cơ hội.

Bảo vệ quyền lợi của người lao động

Bởi vì những người lao động là người bị ảnh hưởng trực tiếp khi doanh nghiệp phá sản (bị mất việc làm, mất nguồn thu nhập) nên Luật phá sản quan tâm bảo vệ lợi ích của họ qua nhiều quy định: người lao động được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, quyền được tham gia vào thủ tục phá sản, quyền được ưu tiên thanh toán khoản nợ lương trước các khoản nợ khác của doanh nghiệp,…

Tái tổ chức lại doanh nghiệp và cơ cấu lại nền kinh tế

Phá sản luôn kéo theo những ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, nhưng mặt khác, phá sản cũng giúp loại bỏ những doanh nghiệp yếu kém, tạo động lực thúc đẩy những doanh nghiệp khác phải hoạt động tích cực, có hiệu quả để không bị đào thải trên thị trường.

Pháp luật phá sản phần bảo vệ trật tự kỉ cương trong xã hội:

Khi doanh nghiệp bị phá sản thì chủ nợ nào cũng muốn lấy được càng nhiều càng tốt tài sản còn lại của doanh nghiệp bị phá sản. Như vậy nếu không có Luật để đưa vấn đề phân chia tài sản của doanh nghiệp phá sản theo một trật tự nhất định, nhằm bảo đảm sự công bằng và khách quan mà cứ để mạnh ai người nấy lấy một cách vô tổ chức thì sẽ gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự, gây ra mâu thuẫn giữa chủ nợ với doanh nghiệp phá sản, giữa chủ nợ với nhau. Bằng việc giải quyết công bằng, thỏa đáng mối quan hệ về lợi ích giữa chủ nợ và doanh nghiệp phá sản và giữa các chủ nợ với nhau, pháp luật về phá sản góp phần giải quyết mâu thuẫn, hạn chế những căng thẳng có thể có giữa họ với nhau, nhờ đó đảm bảo được trật tự kỷ cương của xã hội.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: