VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT PHÁ SẢN ĐỐI VỚI CHỦ NỢ

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT PHÁ SẢN ĐỐI VỚI CHỦ NỢ

Ngày 2018-10-10 09:39:50

Trong hoạt động kinh doanh luôn chứa đựng nhiều rủi ro. Chúng có thể đến từ sự biến động của thị trường và các yếu tố khách quan khác dẫn đến tình trạng kinh doanh thua lỗ, không trả được nợ đến hạn, …. Mặt khác, việc phá sản không chỉ làm ảnh hưởng đến một mình doanh nghiêp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán mà có thể còn ảnh hưởng đến các chủ nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã như: nhà cung cấp, người lao động, nợ thuế, ngân hàng và các khoản nợ khác,…

Trong luật phá sản của đa số các nước đều xác định chủ nợ là các cá nhân hoặc pháp nhân có các khoản nợ không được trả đúng hạn, bao gồm: chủ nợ không có đảm bảo, chủ nợ có đảm bảo một phần và chủ nợ có đam bảo.

Có thể nói các chủ nợ của doanh nghiệp là những người có quyền lợi bị ảnh hưởng nhiều nhất trong một vụ phá sản. Do đó, các chủ nợ đã được pháp luật phá sản quy định các quyền để họ có thể tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cụ thể Luật phá sản cho phép các chủ nợ có các quyền say đây:

- Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật phá sản 2014;

- Quyền khiếu nại về quyết định không mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp tại khoản 1 Điều 44 Luật phá sản 2014;

- Khiếu nại về danh sách chủ nợ do tổ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản lập;

- Khiếu nại về quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

- Đề nghị, khiến nghị xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ theo khoản 1 Điều 85 Luật phá sản 2014.

Ngoài ra, vai trò của Luật phá sản trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ còn được thể hiện thông qua quy định tại Điều 48 Luật phá sản. Cụ thể:

“Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau:

- Cắt giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản;

- Thanh toán khoản nợ không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có đảm bảo phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hơp tác xã;

- Từ bỏ quyền đòi nợ;

- Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có đảm bảo hoặc có đảm bảo một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Bằng các quy định này Luật phá sản đã thay cơ chế xiết nợ theo kiểu mạnh ai nấy được bằng cho chế đòi nợ tập thể công bằng và trật tự. Tài sản của doanh nghiệp sẽ được tối đa hóa và được đem thanh toán công bằng cho các chủ nợ. Như vậy, thông qua pháp luật về phá sản, các chủ nợ sẽ được tham gia vào quá trình thu hồi và phát mại tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để tối đa hpas tài sản phá sản của doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng ngăn chặn được việc doanh nghiệp, hợp tác xã vì không muốn trả nợ mà đem tài sản đi tẩu tán và chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. Đồng thời cũng bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ - người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ việc phá sản của doanh nghiệp, hợp tác bị tuyên bố phá sản.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: