VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT PHÁ SẢN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT PHÁ SẢN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ

Ngày 2018-10-09 09:43:08

Phá sản bao giờ cũng kéo theo những hậu quả về mặt kinh tế xã hội nhất định như: Làm gia tăng thất nghiệp của người lao động, thất thu ngân sách nhà nước, …. Tuy nhiên, phá sản không phải là hiện tượng hoàn toàn tiêu cực. Phá sản là một giải pháp hữu hiệu trong việc cơ cấu lại kinh tế, là sự đào thải tự nhiên đối với doanh nghiệp làm ăn yếu kém, góp phần duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả.

Vì vậy, Luật phá sản là một công cụ răng đe hiệu quả buộc các nhà kinh doanh phải luôn năng động, sáng tạo nhưng không được mạo hiểm, liều lĩnh. Đồng thời, Luật phá sản cũng là cơ sở pháp lý để xóa bỏ doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: