VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT PHÁ SẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG.

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT PHÁ SẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Ngày 2018-10-05 10:15:41

Khi doanh nghiêp, hợp tác xã bị phá sản thì ngươi lao động trong doanh nghiệp phải chịu hậu quả trực tiếp từ vấn đề doanh nghiệp phá sản như: Họ sẽ mất việc làm, mất nguồn thu nhập để đảm bảo ổn định cuộc sống. Vì vậy, để bảo vệ người lao động, Luật phá sản 2014 đã quy định về việc bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của người lao động như sau:

- Về quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản: Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật phá sản 2014 “Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục pha sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện khả năng thanh toán”.

- Về quyền được tham gia Hội nghị chủ nợ: Căn cứ theo khoản 2 Điều 77, Điều 85 Luật phá sản 2014 thì người lao động có quyền tham gia cuộc họp Hội nghị chủ nợ; được quyền phát biểu ý kiến; đề nghị, kiến nghị xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ.

- Về quyền được ưu tiên thanh toán nợ lương trước các khoản nợ của doanh nghiêp: Vì người lao động là đối tượng đi làm công để ổn định cuộc sống. Nên việc ưu tiên giải quyết các khoản nợ cho người lao động là vấn đề cần thiết và được ưu tiên hàng đầu để có thể làm tốt công tác an sinh xã hội. Do đó, tại điểm b khoản 1 Điều 54 Luật phá sản quy định về thứ tự phân chia tài sản thì sau chi phí phá sản được ưu tiên, đối tượng tiếp theo được ưu tiên để doanh nghiệp thanh toán khi phá sản đó là nợ lượng, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền và lợi ích khác theo Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã kí kết.

Như vậy, có thể thấy trong phá sản doanh nghiệp, người lao động luôn là bên yếu thế hơn khi giải quyết yêu cầu phá sản (do văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam). Nên pháp luật luôn ưu tiên bảo về người lao động trong vấn đề giải quyết phá sản của các doanh nghiệp. Từ đó tạo tâm lý an tâm và một phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người làm công ăn lương.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: