Vấn đề bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị đình chỉ trong thủ tục phá sản?

Vấn đề bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị đình chỉ trong thủ tục phá sản?

Ngày 2018-06-01 11:06:20

Khi doanh nghiệp bị Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản, Tòa án nhân dân có thể xem xét ra quyết định đình chỉ thực hiện đối với những hợp đồng có khả năng gây bất lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã theo yêu cầu của chủ nợ hoặc của chính doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

Khi những hợp đồng nêu trên bị đình chỉ thực hiện, nếu tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nhận được từ hợp đồng vẫn còn tồn tại trong khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã thì bên giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền đòi lại tài sản và thanh toán số tiền đã nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã; nếu tài sản đó không còn thì bên giao kết có quyền như một chủ nợ không có bảo đảm đối với phần chưa được thanh toán.

Trường hợp việc đình chỉ thực hiện hợp đồng gây thiệt hại cho bên giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, hợp tác xã thì bên giao kết có quyền như một chủ nợ không có bảo đảm đối với khoản thiệt hại.

(Căn cứ: Điều 61, 62 Luật phá sản 2014)

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: