XỬ LÝ ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

XỬ LÝ ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Ngày 2018-10-13 08:35:51

Theo khoản 1 Điều 31 Luật phá sản 2014 quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án Tòa án nhân dân phân công một Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm 03 Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Cũng theo khoản 1 Điều 21 Luật phá sản quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và xử lý như sau:

- Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Thẩm phán thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

- Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các nội dung quy định tại Điều 26, 27, 28 hoặc Điều 29 Luật phá sản thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi bổ sung đơn.

- Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác.

-  Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải bằng văn bản và gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp, hơp tác xã mất khả năng thanh toán biết.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: