Quy định về cung cấp chứng cứ tài liệu trong phá sản doanh nghiệp

Cung cấp chứng cứ tài liệu liên quan về vụ việc phá sản là nghĩa vụ bắt buộc của cá nhân, cơ quan, tổ chứđang lưu giữ nhằm đảm bảo quá trình giải quyết phá sản được rõ ràng, minh bạch và đúng theo quy định pháp luật.

Cung cấp chứng cứ tài liệu trong phá sản doanh nghiệp
Cung cấp chứng cứ tài liệu trong phá sản doanh nghiệp – Hình ảnh sưu tầm

Vấn đề cung cấp chứng cứ tài liệu là một điểm mới của Luật phá sản 2014. Theo quy định tại Điều 7 Luật phá sản 2014 các cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ các chứng cứ tài liệu có liên quan đến vụ việc phá sản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của chủ nợ, doanh nghiệp, Tòa án nhân dân , Viện kiểm sát nhân dân, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Nếu không cung cấp chứng cứ tài liệu theo quy định trên phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Nếu cố ý không cung cấp tài liệu, chứng cứ mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản có quyền chủ động yêu cầu các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đến vụ việc phá sản cung cấp các tài liệu, chứng từ để vụ việc phá sản được diễn ra thuận lợi và đúng theo quy định của pháp luật, trong đó:

  • Cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc phá sản có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc phá sản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;
  • Cá nhân, cơ quan, tổ chức không cung cấp được tài liệu, chứng cứ theo quy định phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do, nếu cố ý không cung cấp tài liệu, chứng cứ mà không có lý do chính đáng thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cung cấp chứng cứ tài liệu là nghĩa vụ và trách nhiệm của bất kỳ một các nhân, tổ chức nào đang lưu giữ và Quản tài viên được quyền yêu cầu các đối tượng đó thực hiện đúng phần nhiệm vụ của họ.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời