Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là gì? Bất cứ một doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của mình mà rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán cũng là điều xảy ra ngoài mong muốn của chủ sở hữu nhưng đồng thời cũng là điều không tránh khỏi trong hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán
Chủ thể được thông báo doanh nghiệp mất khả năng thanh toán – Hình ảnh sưu tầm

Việc phát hiện doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và thông báo cho những người có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản đối với các chủ thể có ý nghĩa rất lớn. Vậy ai có thể giúp cho các chủ nợ thấy được khoản nợ của mình đứng trước nguy cơ rủi ro khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Phá sản năm 2014Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. Như vậy dấu hiệu để xác định doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thanh toán được khoản nợ khi đến hạn trong vòng ba tháng.

Luật phá sản năm 2004 quy định chỉ Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý vốn, tổ chức kiểm toán hoặc cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp mà không phải là chủ sở hữu nhà nước của doanh nghiệp có nhiệm vụ thông báo bằng văn bản cho những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản biết để họ xem xét việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Điều này không sai bởi vì với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan này có khả năng và điều kiện phát hiện doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nhưng điều đó vô tình làm hạn chế khả năng của những chủ thể khác.

Khắc phục điều này, Điều 6 Luật phá sản năm 2014  về trách nhiệm thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán đã quy định bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện doanh nghiệp mất khả năng thanh toán có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho những người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Cá nhân, cơ quan, tổ chức thông báo phải bảo đảm tính chính xác của thông báo. Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức cố ý thông báo sai mà gây thiệt hại cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì phải bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều này đã mở rộng phạm vi cho hầu hết các chủ thể đều có thể phát hiện được và được thông báo về tình trạng mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Với quy định mở rông như vậy, vừa đảm bảo cho quá trình khai tử của doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng,vừa giúp các chủ nợ chủ động hơn với tư cách của mình trong việc xử lý khoản nợ của minh đối với doanh nghiệp mắc nợ. Từ đó, việc giải quyết các “vết thương” của nền kinh tế do phá sản gây ra cũng diễn ra nhẹ nhàng hơn, ít “biến chứng” hơn.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0966 288 855

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời