Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi mở thủ tục phá sản

Theo quy định về thủ tục phá sản của Luật phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán thì chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản. Vậy khi doanh nghiệp bị áp dụng thủ tục phá sản thì hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đó thế nào?

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi mở thủ tục phá sản
Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, HTX sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi mở thủ tục phá sản

 Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh, nhưng phải chịu sự giám sát của Thẩm phán và Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Doanh nghiệp phải báo cáo trực tiếp, hoặc bằng các hình thức như thư bảo đảm, thư thường, thư điện tử, fax, telex cho Quản tài viên, Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trước khi thực hiện các hoạt động liên quan đến việc vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản; bán, chuyển đổi cổ phần; chuyển quyền sở hữu tài sản hay chấm dứt thực hiện hợp đồng có hiệu lực hoặc thanh toán khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản; trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã.

Khi nào Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản đồng ý thì doanh nghiệp hợp tác xã mới có quyền thực hiện những hoạt động đó, còn nếu những hoạt động đó được thực hiện mà không có sự đồng ý của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì bị đình chỉ thực hiện, khôi phục lại tình trạng ban đầu và giải quyết hậu quả theo quy định của pháp luật.

 Trường hợp xét thấy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không có khả năng điều hành, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm thì Thẩm phán ra quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đó theo đề nghị của Hội nghị chủ nợ hoặc Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Một số hoạt động kinh doanh bị cấm

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng bị cấm một số hoạt động và bị tuyên vô hiệu sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản:

  • Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản;
  • Thanh toán khoản nợ không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có bảo đảm phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp;
  • Từ bỏ quyền đòi nợ;
  • Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp.

Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Sài Gòn với các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm sẽ luôn đồng hành và giải quyết các vướng mắc, trở ngại, khó khăn mà Quý khách hàng đang gặp phải trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng nhưng vẫn tuân thủ hành lang pháp lý tối thiểu.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời