Phá sản doanh nghiệp – Xác định tiền lãi đối với các khoản nợ.

Phá sản doanh nghiệp, các chủ nợ hoang mang không biết khoản nợ và tiền lãi phát sinh đối với các khoản nợ sẽ được xử lý ra sao? Liệu các chủ nợ có được tính tiền lãi như thỏa thuận?

Xác định tiền lãi đối với các khoản nợ trong phá sản doanh nghiệp
Xác định tiền lãi đối với các khoản nợ – Hình ảnh sưu tầm

Luật phá sản hiện hành đã có những quy định để giải đáp các câu hỏi trên, theo Điều 52, kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, các khoản nợ được tiếp tục tính tiền lãi theo thỏa thuận nhưng được tạm dừng việc trả lãi.

Nếu Tòa án đã ra quyết định mở thủ tục phá sản nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã không mất khả năng thanh toán thì Tòa án ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.và việc tạm dừng trả lãi chấm dứt, các bên tiếp tục thực hiện việc trả lãi theo thỏa thuận.

Nếu Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nếu doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh thì việc tạm dừng trả lãi chấm dứt, các bên tiếp tục thực hiện việc trả lãi theo thỏa thuận.

Đối với khoản nợ mới phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản đến thời điểm tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì tiền lãi của khoản nợ đó được xác định theo thỏa thuận nhưng không trái với quy định của pháp luật.

Kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì khoản nợ không được tiếp tục tính lãi.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0966 288 855

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời