Bản chất và ý nghĩa của hoạt động mua bán và sáp nhập

Mua bán và sáp nhập là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp để sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó.

Mua bán và sáp nhập
Mua bán và sáp nhập – Hình ảnh sưu tầm

Mua bán và sáp nhập là gì?

Với hình thức sáp nhập là sự liên kết giữa các doanh nghiệp có cùng quy mô và cho ra đời một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân mới. Doanh nghiệp sáp nhập sẽ sở hữu toàn bộ tài sản, những lợi ích cũng như quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập. Hai doanh nghiệp liên kết với nhau vì lợi ích chung.

Mua lại là hình thức một doanh nghiệp lớn sẽ mua lại những doanh nghiệp nhỏ và yếu hơn và doanh nghiệp mua vẫn giữ tư cách pháp nhân cũ. Doanh nghiệp mua lại được quyền sở hữu hợp pháp đối với doanh nghiệp được mua.

Bản chất của mua bán và sáp nhập

M&A làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua cắt giảm bộ máy hành chính, mở rộng cơ sở vật chất của nghiên cứu triển khai và mở rộng thị phần. Xét về bản chất thì nội dung cốt lõi, không thay đổi của hoạt động mua bán và sáp nhập là chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp với mục đích tập trung tư bản, mở rộng quy mô doanh nghiệp, trên cơ sở đó thực hiện những mục tiêu chiến lược, sách lược của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của hoạt động mua bán và sáp nhập

Các doanh nghiệp có thể có nhiều lựa chọn khác nhau cho chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên với công thức một cộng một bằng ba việc mua bán và sáp nhập đối với các doanh nghiệp sẽ giúp cho các doanh nghiệp có lợi cho đôi bên trong chiến lược mua lại các doanh nghiệp khác hay sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường về mặt hàng lẫn mở rộng thị trường địa lý là doanh nghiệp muốn tiến tới.

Ngoài ra việc sáp nhập và mua lại giữa các doanh nghiệp cùng ngành sẽ giúp cho doanh nghiệp còn lại có sức mua cao hơn ,sản xuất được nhiều sản phẩm hơn và do đó chi phí sản xuất cũng như đưa ra giá cả cạnh tranh hơn.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời