Chi phí thực hiện thủ tục phá sản.

Chi phí thực hiện thủ tục phá sản là khoản tiền mà người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp để có cơ sở Tòa án có thẩm quyền tiến hành thụ lý, giải quyết vụ việc phá sản. Không giống như các vụ việc thông thường, ngoài khoản lệ phí phải nộp, chủ đơn còn phải đóng một khoản được gọi là chi phí phá sản.

Chi phí thực hiện thủ tục phá sản
Chi phí thực hiện thủ tục phá sản – Hình ảnh sưu tầm

Chi phí thực hiện thủ tục phá sản không chỉ là một khoản tiền lệ phí, án phí như các vụ việc thông thường mà còn phải nộp một khoản được gọi là chi phí phá sản trong các khoản của chi phí thực hiện thủ tục phá sản:

1. Lệ phí phá sản:

– Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp lệ phí phá sản là 1.500.000 VNĐ theo quy định tại Danh mục Án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

– Người nộp đơn có nghĩa vụ phải đóng khoản chi phí thực hiện thủ tục phá sản để Tòa án có căn cứ thụ lý hồ sơ vụ án. Tuy nhiên trong một số trường hợp người nộp đơn không phải nộp khoản chi phí thực hiện thủ tục phá sản này, các đối tượng này bao gồm: người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở và trường hợp Tòa án sẽ giải quyết theo thủ tục rút gọn khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần, chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên hợp danh nộp đơn mở thủ tục phá sản cho Tòa án có thẩm quyền mà doanh nghiệp không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản.

2. Chi phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản:

– Chi phí phá sản là chi phí thực hiện thủ tục phá sản dùng để chi trả cho việc giải quyết phá sản , bao gồm các chi phí:

  • Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản: Là khoản tiền chi trả cho việc giải quyết phá sản của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản dựa trên thời gian, công sức và kết quả thực hiện nhiệm vụ;
  • Chi phí kiểm toán;
  • Chi phí đăng báo;
  • Các chi phí khác theo quy định pháp luật.

– Tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ quyết định mức tạm ứng chi phí phá sản, mức chi phí phá sản trong từng trường hợp cụ thể theo quy định cả pháp luật và quyết định việc hoàn trả tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trừ trường hợp việc nộp đơn không trung thực.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời