Quản lý và thanh lý tài sản

Công ty Quản lý và thanh lý tài sản Sài Gòn – SaiGon Insolvency là sự kết hợp có hiệu quả giữa đội ngũ Quản tài viên và chuyên viên pháp lý có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phá sản, quản lý và thanh lý tài sản cũng như các Kiểm toán viên, Chuyên gia xử lý rủi ro cùng với các đối tác chuyên nghiệp.

Quản lý và thanh lý tài sản
Quản lý và thanh lý tài sản – Hình ảnh sưu tầm

1. Quản lý và thanh lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, gồm:

–  Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã;

–  Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ;

– Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản;

– Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

– Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản;

– Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản;

– Quản lý và thanh lý tài sản của doanh nghiệp theo quy định pháp luật;

– Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định của Luật này; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản;

– Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.

2. Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật.

3. Báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

4. Đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc sau:

–  Thu thập tài liệu, chứng cứ;

–  Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp;

–  Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật;

5. Tư vấn các biện pháp bảo toàn tài sản cho doanh nghiệp;

6.Tư vấn thủ tục thanh lý tài sản;

7. Tư vấn phương án để thu hồi khoản nợ khó đòi;

8. Dịch vụ tư vấn thu hồi và xử lý nợ:

– Tư vấn thu hồi nợ công nợ cá nhân, tổ chức;

– Tư vấn hoàn thiện hồ sơ, biện pháp thu hồi nợ;

– Đại diện khách hàng thu hồi, xử lý nợ;

– Tư vấn, mua bán các khoản nợ xấu.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 280C12 Lương Định Của, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Hotline: 0966 288 855

Điện thoại: 0911 945 499

Tổng đài: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời