Thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Thủ tục phá sản doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, đang gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.

Tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp
Tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp

Hồ sơ cần chuẩn bị

Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp phải chuẩn bị các tài liệu sau đây:

– Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

– Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong đó giải trình nguyên nhân và hoàn cảnh liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán; nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải được kiểm toán thì báo cáo tài chính phải đựơc tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận;

– Báo cáo về các biện pháp mà doanh nghiệp đã thực hiện, nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;

– Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp và địa điểm nơi có tài sản nhìn thấy được;

– Danh sách các chủ nợ của doanh nghiệp trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của các chủ nợ; ngân hàng mà chủ nợ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;

– Danh sách những ngươì mắc nợ của doanh nghiệp trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của họ; ngân hàng mà họ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;

– Danh sách ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên, nếu doanh nghiệp mắc nợ là một công ty có các thành viên liên đới chịu trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp;

– Những tài liệu khác mà Toà án yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thực hiện thủ tục phá sản

 a. Tòa án

–  Tòa án nhân dân  cấp tỉnh  nhận đơn và giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp; Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

–  Toà án nhân dân cấp huyện, nhận đơn và giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

 b. Những người có quyền nộp đơn

–   Chủ nợ.

–   Người lao động trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được lương, các khoản nợ khác cho người lao động.

–   Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

 –   Các cổ đông công ty cổ phần.

 –   Thành viên hợp danh công ty hợp danh.

 c. Những người có nghĩa vụ nộp đơn

 – Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

Thời hạn giải quyết thủ tục phá sản

– Ra quyết định mở hoặc không mở thủ tụcphá sản30 ngày kể từ ngày Toà án thụ lý hồ sơ.

– Niêm yết danh sách chủ nợ, người mắc nợ: 45 ngày kể từ ngày toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản.

– Khiếu nại và giải quyết khiếu nại danh sách chủ nợ05 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn niêm yết.

– Hội nghị chủ nợ: 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản hoặc khoá sổ danh sách chủ nợ.

Để được tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi – Công ty HD Quản lý và Thanh lý Tài sản Sài Gòn. Công ty cam kết sẽ cung cấp những dịch vụ tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp tốt nhất với đội ngũ Quản tài viên, Luật sư, Chuyên viên uy tín, giàu kinh nghiệm và có tính chuyên nghiệp cao.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời