Vô phúc đáo tụng đình – vô phúc bị phá sản

Vô phúc đáo tụng đình – vô phúc bị phá sản. Vốn dĩ xưa nay làm kinh doanh rất ngại phải hầu Tòa, nhưng thời gian trở lại đây  đến Tòa hay thách thức khởi kiện ra Tòa là chiêu bài của sự né tránh, chiếm dụng vốn.

Vô phúc đáo tụng đình - vô phúc bị phá sản
Vô phúc đáo tụng đình – vô phúc bị phá sản

Phá sản là gì?

Phá sản là tình trạng một chủ thể (cá nhân, pháp nhân) mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Theo cách nói thông thường là tình trạng của một người bị vỡ nợ không còn bất cứ tài sản nào để trả các khoản nợ đến hạn.

Dưới góc độ pháp lí, phá sản là hiện tượng con nợ lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền (thường là Toà án) tuyên bố phá sản và phân chia tài sản còn lại của con nợ cho các chủ nợ theo thủ tục pháp luật quy định.

Thuật ngữ này được hình thành từ thời La Mã cổ đại, bắt nguồn từ chữ “zuin” trong tiếng Latinh có nghĩa là sự khánh tận – tức là mất khả năng thanh toán.

Ở Việt Nam, thuật ngữ này được biết đến từ thời kì Pháp thuộc do người Pháp mang sang Việt Nam cùng với quá trình thực dân hoá.

Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, thuật ngữ này dường như không được biết đến. Pháp luật và thuật ngữ phá sản chỉ thực sự được sử dụng trở lại kể từ khi có sự chuyển đổi cơ chế kinh tế sang cơ chế thị trường theo đó hiện tượng phá sản dưới tác động- của cạnh tranh trở thành hiện tượng bình thường và tất yếu.

Vô phúc đáo tụng đình – vô phúc bị phá sản

Tôi đại diện đàm phán nhiều vụ việc, nhiều ông Doanh nhân quay sang dọa nạt, thách thức Luật sư khởi kiện để thu hồi tiền. Tôi bảo “hãy đợi đấy, có một ngày anh phải qua van xin, tôi báo trước vậy thôi”, “mày muốn làm gì thì làm”.

Bẵng một tháng sau, một đội ngũ đến yêu cầu bàn giao con dấu, đăng ký doanh nghiệp, đóng cửa hoạt động, yêu cầu đối tác của họ ngừng cung cấp sản phẩm, đình chỉ hợp đồng, xác minh tất cả chủ nợ, con nợ, thông tin Doanh nghiệp xuất hiện trên các mục báo, hệ thống Tòa án, Cổng thông tin Doanh nghiệp Quốc gia, Cục thuế,… cấm cả xuất cảnh…. Tình trạng đấy gọi là PHÁ SẢN do bị đối tác Yêu cầu mở thủ tục Phá sản.  Ông Doanh nhân đấy gọi tôi cầu cứu!

Lưu ý các Anh chị Doanh nhân: Có NỢ không thanh toán (quá 90 ngày) thì các Chủ nợ, Người Lao động, Cổ đông sẽ có quyền yêu cầu phá sản Doanh nghiệp đấy!

VÔ PHÚC BỊ PHÁ SẢN trong khi đang NGON LÀNH. Nên chớ có thách thức và xem thường pháp luật.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời