Bảo hộ phá sản là gì?

Khi một doanh nghiệp Mỹ phá sản, chúng ta thường nghe báo chí nhắc đến cụm từ “bảo hộ phá sản” . Vậy bảo hộ phá sản là gì? Ở Việt Nam có tồn tại cụm từ này hay không?

Bảo hộ phá sản là gì?
Bảo hộ phá sản là gì?

Bảo hộ phá sản (tiếng Anh: Bankruptcy Protection) là một khái niệm được quy định tại Chương 11 Luật phá sản Hoa Kỳ, cho phép một doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và đang đứng trước nguy cơ phá sản tiến hành các thủ tục pháp lý để xin Tòa án “Bảo hộ phá sản”. Việc bảo hộ này sẽ giúp doanh nghiệp trì hoãn việc trả nợ trong khi lên kế hoạch và thực hiện tái cơ cấu, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu việc phục hồi thành công, doanh nghiệp sẽ thoát khỏi nguy cơ phá sản, giải quyết được các khoản nợ và tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ở Việt Nam, pháp luật phá sản không quy định về bảo hộ phá sản như Hoa Kỳ, nhưng có quy định về thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh – được cho là gần tương đương với bảo hộ phá sản. Các quy định về thủ tục phục hồi cho phép doanh nghiệp xây dựng các phương án và tiến hành các phương án phục hồi kinh doanh này dưới sự giám sát của Thẩm phán, chủ nợ, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Nếu như phục hồi thành công, doanh nghiệp sẽ thoát khỏi nguy cơ phá sản nhưng nếu không thành, Tòa án sẽ ra quyết định tuyên bố phá sản.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời