Phục hồi hoạt động kinh doanh: Biện pháp huy động vốn

“Huy động vốn” là biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh trong giai đọan tiến hành mở thủ tục phá sản, nếu Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết về việc áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tiến hành xây dựng phương án, đưa ra các biện pháp để thực hiện phục hồi kinh doanh.

Phục hồi hoạt động kinh doanh: Biện pháp huy động vốn
Phục hồi hoạt động kinh doanh: Biện pháp huy động vốn

Huy động vốn là hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu về vốn của doanh nghiệp và chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố: sức mạnh tài chính doanh nghiệp; loại hình doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh;…Từ những đánh giá, nhận định doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức huy động vốn phù hợp với phương án kinh doanh, có thể nhắc đến một số hình thức huy động vốn sau:

1. Vốn góp ban đầu: Là vốn điều lệ của doanh nghiệp cam kết theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

   + Doanh nghiệp tư nhân: Vốn mà chủ doanh nghiệp tư nhân đăng ký;

   + Công ty TNHH và công ty hợp dan: Tổng giá trị phần vốn góp các thành viên đã góp vào công ty

   + Công ty cổ phần: Tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và ghi trong Điều lệ công ty.

2. Huy động vốn từ phát hành cổ phiếu: Hình thức huy động vốn này chỉ áp dụng đối với Công ty cổ phần;

3. Huy động vốn bằng tín dụng Ngân hàng: Doanh nghiệp cần vốn có thể huy đọng vốn bằng việc vay tín dụng từ Ngân hàng, bao gồm: Vay theo hạn mức tín dụng, vay theo dự án đầu tư, vay đầu tư dài hạn,…

4. Huy động vốn bằng tín dụng thương mại: Là mối quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất kinh doanh với nhau dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa, bao gồm 03 loại: tín dụng nhập khẩu; tín dụng nhập khẩu; tín dụng nhà môi giới cấp cho người xuất khẩu và nhập khẩu;

5. Huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu: Cách huy động vốn này áp dụng cho Công ty TNHH và Công ty cổ phần.

Ngoài các hình thức trên, doanh nghiệp có thể vay từ cá nhân, tổ chức, công ty cho thuê tài chính,… để tiến hành xây dựng phương án phục hồi kinh doanh và khắc phục những khó khăn ban đầu để duy trì sự phát triển của doanh nghiệp.

Hãy liên hệ ngay với SGI để nhận được sự tư vấn về thủ tục phá sản, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, định giá doanh nghiệp, xử lý nợ, xóa nợ-giảm nợ thuế.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời