Căn cứ chỉ định quản tài viên?

Trong pháp luật phá sản, trách nhiệm và quyền hạn của Quản tài viên rất quan trọng. Ngoài hiểu biết về pháp luật, quản tài viên còn phải thực hiện những nhiệm vụ yêu cầu trình độ chuyên môn về kế toán, tài chính như định giá tài sản; lập bảng kê toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp; quản lý tài sản, tài liệu, sổ kế toán của doanh nghiệp.

Quản tài viên

Việc chỉ định Quản tài viên để giải quyết vụ phá sản phải dựa vào các căn cứ như sau:

  • Cá nhân có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên; doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;
  • Đề xuất chỉ định của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
  • Không có lợi ích liên quan đến vụ việc phá sản;
  • Tính chất của việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
  • Không phải là người thân thích của người tham gia thủ tục phá sản.
  • Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản.

 (Theo Điều 45 Luật phá sản 2014)


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời