Ai là người có đủ điều kiện hành nghề Quản tài viên?

Quản tài viên là ngành nghề mới được biết đến và chú trọng trong Luật phá sản 2014. Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. Để đảm bảo Quản tài viên thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình trong quá trình giải quyết phá sản, Luật đã có những quy định cụ thể về điều kiện hành nghề cũng như quyền và nghĩa của Quản tài viên.

Ai là người có đủ điều kiện hành nghề Quản tài viên?
Ai là người có đủ điều kiện hành nghề Quản tài viên?

Theo quy định tại Điều 12 Luật Phá sản năm 2014, về điều kiện hành nghề quản tài viên bao gồm những điều kiện sau:

– Đó là luật sư; kiểm toán viên; người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên trong lĩnh vực được đào tạo sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

– Về điều kiện để một người được hành nghề Quản tài viên là người:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;
  • Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Như vậy, Luật Phá sản năm 2014 đã quy định phạm vi khá rộng các đối tượng có thể trở thành Quản tài viên và hành nghề Quản tài viên, trong đó những người tuy không phải là Luật sư, Kiểm toán viên nhưng có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 trở lên về lĩnh vực được đào tạo cũng có thể được cấp chứng chỉ và hành nghề Quản tài viên.

Bên cạnh đó, Điều 14 Luật Phá sản 2014 cũng quy định rõ các trường hợp không được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản: Những người là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích; người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Căn cứ vào Điều 8 Nghị định 22/2015/NĐ-CP Quản tài viên có thể chọn các hình thức hành nghề bao gồm:

  • Hành nghề tư cách cá nhân;
  • Hành nghề trong doanh nghiệp, quản lý, thanh lý tài sản bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng.
  • Trong cùng một thời điểm, Quản tài viên chỉ được hành nghề trong doanh nghiệp, quản lý thanh lý tài sản hoặc hành nghề với tư cách cá nhân

Tiếp đến, người có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân tại Sở Tư Pháp tỉnh nơi người đó thường trú.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ pháp lý về quy trình phá sản, tái cấu trúc doanh nghiệp, phương án phục hồi kinh doanh.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời