Điều kiện tiến hành thủ tục phá sản hoặc giải thể.

Doanh nghiệp được thành lập dù trong tình huống nào cũng phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật, từ việc thành lập đến công việc kinh doanh cho đến thực hiện các thủ tục để chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể là phá sản hoặc giải thể.

Điều kiện tiến hành thủ tục phá sản hoặc giải thể
Điều kiện tiến hành thủ tục phá sản hoặc giải thể

Để thực hiện phá sản hay giải thể một doanh nghiệp, phải đảm bảo các yêu cầu luật định như sau:

– Đối với thủ tục giải thể doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện các yêu cầu:

   + Thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác: Các khoản nợ đối với chủ nợ; các khoản tiền phải chi trả trong hoạt động kinh doanh sản xuất; nghĩa vụ thuế đối với cơ quan thuế;… Trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì người quản lý doanh nghiệp phải có trách nhiệm liên đới thanh toán các khoản nợ;

   + Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Phá sản không đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản. Các khoản nợ bao gồm nợ có bảo đảm, nợ không bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần; tiền lãi phát sinh từ các khoản nợ sẽ được thực hiện theo quyết định của Thẩm phán và quy định của Luật Phá sản năm 2014.

Như vậy phá sản hay giải thể điều có những yêu cầu nhất định có thể là yêu cầu để thực hiện được hoặc trong quá trình giải quyết các thủ tục, doanh nghiệp đều cần phải tuân thủ nghiêm tục quy định pháp luật, để tránh các trường hợp vi phạm không cần thiết.

Để giải quyết các vấn đề vướng mắc về phá sản hoặc tình hình doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay với SGI để nhận được sự tư vấn của Luật sư, Quản tài viên về phá sản; thủ tục phá sản; tính hình hoạt động doanh nghiệp;….


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời