Doanh nghiệp phá sản vì covid-19 cần phải làm gì

Doanh nghiệp được thành lập là tâm huyết của tất cả các thành viên, là vốn luyến và công sức của cả một tập thể. Phá sản là điều không ai mong muốn nhưng trong đại dịch Covid-19 đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp phải lựa chọn phá sản như là một cách giải thoát.

Doanh nghiệp phá sản vì covid-19 cần phải làm gì?
Doanh nghiệp phá sản vì covid-19 cần phải làm gì?

Căn cứ theo các quy định tại Luật Phá sản năm 2014, khi Doanh nghiệp tiến hành các thủ tục phá sản cần lưu ý các vấn đề sau:

– Khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán phải kèm theo các tài liệu, chứng cứ: Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất; bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh nghiệp; bảng kê chi tiết tài sản; danh sách chủ nợ; danh sách người mắc nợ;

– Doanh nghiệp không được thực hiện các hoạt động: Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản; từ bỏ quyền đòi nợ; chuyển nợ không bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc bảo đảm một phần;…

– Doanh nghiệp phải báo cáo Quản tài viên khi thực hiện các hoạt động sau:Hoạt động liên quan đế thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, thế chấp, mua bán, chuyển nhượng,…; chấm dứt thực hiện hợp đồng có hiệu lực; thanh toán khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản; trả lương cho người lao động;

– Kiểm kê tài sản của doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản;

– Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp phải tham gia Hội nghị chủ nợ đề xuất phương án, giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, khả năng và thời hạn thanh toán nợ;

– Khi thực hiện thủ tục phục hồi kinh doanh, doanh nghiệp phải xây dựng phương án phục hồi kinh doanh;

– Phố hợp với Thẩm phán, Quản tài viên trong quá trình giải quyết phá sản để góp phần giảm bớt ghánh nặng doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình xử lý.

Phá sản không phải là một việc tiêu cực và sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp nếu thực hiện đúng theo quy trình và có sự phối hợp từ cả ba phía: Thẩm phán, Quản tài viên và doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Doanh nghiệp bạn đang cần tư vấn, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp; vấn đề của doanh nghiệp giai đoạn tiền phá sản; tư vấn phá sản và thủ tục phá sản, hãy kiên hệ ngay với SGI để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời