Phá sản, giải thể hay tạm ngừng kinh doanh giữa đại dịch Covid-19.

Đại dịch Covid-19 là nỗi sợ hãi của toàn nhân loại, Covid-19 gây ra cái chết cho hàng triệu người, nền kinh tế phải đóng băng thậm chí là suy thoái ngày càng nghiêm trọng. Các chủ doanh nghiệp, thành viên công ty đứng trước vực thẳm để đưa ra quyết định hợp lý là phá sản, giải thể hay tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Phá sản, giải thể hay tạm ngừng kinh doanh giữa đại dịch Covid-19
Phá sản, giải thể hay tạm ngừng kinh doanh giữa đại dịch Covid-19

 – Giải thể doanh nghiệp: Là quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty (Công ty TNHH), Đại hội đồng cổ đông (Công ty cổ phần) hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Khi giải thể doanh nghiệp phải hoàn tất tất cả các khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

 – Tạm dừng hoạt động kinh doanh: Doanh nghiệp có quyền tạm dừng hoạt động kinh doanh nhưng phải thực hiện thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm dừng. Doanh nghiệp được tạm ngừng không quá một năm, nếu muốn gia hạn phải thông báo tiếp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng tổng thời gian tạm dừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm. Trong thời hạn tạm dừng, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động

 – Phá sản doanh nghiệp: Phá sản là một thủ tục tư pháp vì thế chủ nợ, người lao động, người đại diện pháp luật, chủ doanh nghiệp,… phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Tòa án nhân dân. Theo đó, Tòa án sẽ xem xét và giải quyết theo quy trình được quy định trong Luật Phá sản 2014. Trong thời hạn, doanh nghiệp vẫn có quyền hoạt động kinh doanh bình thường dưới sự giám sát của Quản tài viên.

Dẫu biết rằng để đưa ra lựa chọn một trong ba thủ tục trên, đều rất khó khăn cho doanh nghiệp bởi hoạt động kinh doanh là nhằm mục đích sinh lợi, tạo nguồn lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhưng với những khó khăn hiện tại, mọi hoạt động đều bị tạm dừng để cùng nhau chung tay chống dịch Covid-19 thì doanh nghiệp nên đưa ra những cách thức giải quyết nhanh chóng và phù hợp.

Hãy liên hệ ngay với SGI nếu bạn còn đang băn khoăn để tìm hướng đi hù hợp cho doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng để nhận được những lời tư vấn pháp lý hữu ích và hiệu quả.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời