Thẩm quyền quyết định phá sản hay giải thể doanh nghiệp.

Phá sản hay giải thể đều có những đặc điểm để phân biệt và nhận dạng chính xác thủ tục mà doanh nghiệp cần tiến hành khi lâm vào tình trạng tài chính khó khăn. Trong đó, đặc điểm nổi bật để so sánh hai thủ tục này là chủ thể có thẩm quyền ra quyết định thực hiện thủ tục này.

Thẩm quyền quyết định phá sản hay giải thể doanh nghiệp
Thẩm quyền quyết định phá sản hay giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể là thủ tục hành chính và được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014. Luật Doanh nghiệp trao quyền thực hiện thủ tục phá sản trong nội bộ doanh nghiệp trong trường hợp tự nguyện giải thể: Chủ doanh nghiệp đối với daonh nghiệp tư nhân; Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu Công ty trong Công ty TNHH; Đại hội đồng cổ đông trong Công ty cồ phần; các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh có quyền ra quyết định giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc Tòa sẽ ra quyết định giải thể doanh nghiệp;

Thủ tục phá sản là một thủ tục tư pháp và được quy định trong Luật Phá sản năm 2014. Phá sản doanh nghiệp sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Tòa án xem xét thụ lý của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và giải quyết để ra quyết định có hay không tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

Do sự khác nhau về chủ thể, nên việc giải quyết thủ tục phá sản thường kéo dài và có sự phức tạp hơn so với giải thể doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thường chọn lựa giải thể để giảm thiểu thời gian và nhanh chóng. Tuy nhiên, phá sản doanh nghiệp sẽ mang đến những lợi ích đáng kể nếu vận dụng một cách đúng đắn.

Nếu doanh nghiệp còn đang băn khoăn về hướng đi phù hợp, hãy liên hệ ngay với SGI để nhận được sư tư vấn pháp lý từ các Luật sư, Quản tài viên có nhiều năm kinh nghiệm về các lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời