Thu hồi nợ từ phá sản doanh nghiệp

Doanh nghiệp chay lì, hứa suông trong việc thanh toán các khoản nợ, các chủ nợ thì phải lao đao tìm cách để đòi lại được khoản tiền thì một trong các biện pháp chính là vận dụng Luật Phá sản để thu hồi nợ.

Thu hồi nợ từ phá sản doanh nghiệp
Thu hồi nợ từ phá sản doanh nghiệp

Doanh nghiệp không thực hiện thanh toán các khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thanh toán, chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần (sau đây gọi tắt là “chủ nợ”) có quyền nộp đơn đến Tòa án yêu cầu mở thủ tục phá sản. Không cần quan tâm đến giá trị khoản nợ, chủ nợ đều có quyền thực hiện yêu cầu trên và tạo áp lực cho doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ của mình.

Thêm vào đó, trong  thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hợp lệ, chủ nợ và doanh nghiệp có thể thương lượng với nhau về phương án, cách thức xử lý khoản nợ nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.

Nếu thương lượng không thành và có quyết định mở thủ tục phá sản, mọi hoạt động doanh nghiệp đều chịu sự giám sát của Quản tài viên, các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính được giải quyết theo một quy trình do luật định. Điều này đảm bảo doanh nghiệp phải trung thực trong tất các các hoạt động, không tránh né việc trả nợ và thực hiện các hành vi gian dối. Quản tài viên sẽ tiến hành lập danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ dẫn đến việc doanh nghiệp sẽ càng áp lực hơn khi tất cả các khoản nợ, chủ nợ đều được liệt kê, niêm yết công khai tại Tòa án để mọi người cùng biết, lúc này, uy tín và danh tiếng của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, bắt buộc doanh nghiệp phải tìm cách để giải quyết rắc rối. Doanh nghiệp sẽ không còn bất kỳ lối thoát nào ngoài việc phải đối mặt vấn đề và tìm cách xử lý.

Tại Hội nghị chủ nợ, các chủ nợ có trong danh sách chủ nợ, sẽ thông qua Nghị quyết Hội nghị chủ nợ có một trong kết luận sau:

  • Đề nghị đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản;
  • Đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh;
  • Đề nghị tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Sau khi doanh nghiệp phá sản, các chủ nợ có thể thu hồi khoản nợ của mình nếu tài sản của doanh nghiệp đủ thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình phá sản. Trong trường hợp, tài sản còn lại của doanh nghiệp không đáp ứng đủ các chi phí, thì tài sản doanh nghiệp sẽ được phân chia theo thứ tự sau:

  • Chi phí phá sản;
  • Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH, BHYT đối với người lao động, quyền lợi khác theo Hợp đồng lao động;
  • Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh;
  • Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, khoản nợ không có bảo đảm, khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán.

Như vậy, Luật Phá sản sẽ hỗ trợ các chủ nợ đòi lại được quyền lại chính đáng, răn đe các doanh nghiệp trong việc nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc tiến hành xây dựng phương án, kế hoạch trả nợ trước khi bị đẩy vào đường cùng.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời