Thứ tự thanh toán trong giải thể và phá sản doanh nghiệp.

Phá sản hay giải thể doanh nghiệp có thể xem là nước cờ cuối mà các doanh nghiệp quyết định thực hiện để bảo toàn những giá trị đã duy trì trong quá trình phát triển. Một trong những yêu cầu của doanh nghiệp phá sản hay giải thể đó chính là thanh toán các khoản nợ và nghĩ vụ tài chính.

Thứ tự thanh toán trong giải thể và phá sản doanh nghiệp
Thứ tự thanh toán trong giải thể và phá sản doanh nghiệp

Thủ tục giải thể muốn thực hiện thì doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán tất cả các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản theo thứ tự thanh toán sau:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

– Nợ thuế;

– Các khoản nợ khác.

Trong trường hợp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải có phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ. Sau khi thanh toán hết nợ, chi phí phá sản, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư hân, thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Về thủ tục phá sản doanh nghiệp, sau khi Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản doanh nghiệp được phân chi theo thứ tự sau:

Chi phí phá sản;

– Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động;

– Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

– Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Nếu giá trị tài sản không đủ thanh toán, thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số tiền nợ.

Mặc dù có nhiều sự khác nhau giữa giải thể và phá sản, nhưng các thủ tục này vẫn chú trọng và quan tâm đến nghĩa vụ thanh toán cho người lao động nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích chính đáng cho họ.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời