Phá sản doanh nghiệp – Trách nhiệm của người chủ.

Hoạt động kinh doanh thua lỗ, người lao động không nhận được lương, chủ nợ kéo đến doanh nghiệp, treo băng rôn để đòi nợ. Một viễn cảnh tương lai mà không doanh nghiệp nào mong muốn và khi sự việc này xảy ra thì phá sản doanh nghiệp có lẽ là một giải pháp để chủ nợ, người lao động có thể đòi lại quyền lợi của mình. Vậy, doanh nghiệp phá sản, trách nhiệm của người chủ là gì?

Phá sản doanh nghiệp – Trách nhiệm của người chủ
Phá sản doanh nghiệp – Trách nhiệm của người chủ

Để trả lời cho câu hỏi này, cần căn cứ vào loại hình doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Theo Luật doanh nghiệp 2014 quy định có 4 loại hình doanh nghiệp và trách nhiệm pháp lý cho từng loại hình:

 – Doanh nghiệp tư nhân: Là doanh nghiệp chỉ do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Có nghĩa, khi doanh nghiệp phá sản, thì tất cả các tài sản của chủ doanh nghiệp đều được kê vào tài sản phá sản của doanh nghiệp và sẽ được dùng chi trả cho chi phí phá sản, các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác;

 – Công ty TNHH: Công ty TNHH bao gồm Công ty TNHH hai thành viên (là doanh nghiệp mà thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50) và Công ty TNHH một thành viên (doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu). Đối với loại hình này thì thành viên, chủ sở hữu Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính trong phần vốn đã góp;

 – Công ty hợp danh: Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, tuy nhiên, các thành vên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn, tức khi phá sản, các thành viên hợp danh sẽ phải dùng toàn bộ tài sản để chi trả cho các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính;

 – Công ty cổ phần: Tương tự như Công ty TNHH, các cổ đông của Công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn của họ đã góp vào doanh nghiệp. Như vậy, khi thực hiện thủ tục phá sản, các cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm trong phần vốn góp và không phát sinh các nghĩa vụ tài chính khác, trừ các trường hợp theo quy định pháp luật.

Tóm lại, tùy theo loại hình doanh nghiệp mà xem xét đến trách nhiệm của người chủ doanh nghiệp, của các thành viên, cổ đông góp vốn trong Công ty. Từ đó sẽ loại trừ các trách nhiệm không cần thiết và tập trung để giải quyết các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp.

SGI đã, đang và sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp đang có nguy cơ phá sản hoặc đang thực hiện thủ tục phá sản để đưa ra những phương án pháp lý nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp an toàn về mặt pháp lý và yên tâm thực hiện giải quyết các vấn đề vướng mắc.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời