Các trường hợp xảy ra sau khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Câu hỏi: Tôi có cho công ty TNHH X vay một khoản tiền 1 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo hay thế chấp khoản vay, thời hạn thanh toán nợ là vào ngày 20/01/2020. Nhưng đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa trả cho tôi số tiền trên. Bây giờ, tôi có thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty X được không? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi tôi nộp đơn yêu cầu? 

Phá sản
Phá sản

Trả lời:

Thứ nhất, vì đã hơn 4 tháng kể từ doanh nghiệp X ngày khoản nợ đến hạn nhưng doanh nghiệp X vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ và khoản nợ này là nợ không có bảo đảm nên bạn có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với công ty X.

Thứ hai, sau khi bạn nộp đơn, Tòa án sẽ thụ lý, xem xét yêu cầu của bạn và những trường hợp sau đây có thể xảy ra:

1. Trả lại đơn

Tòa án nhân dân trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong những trường hợp sau:

Hậu quả pháp lý của việc trả lại đơn:

  • Tòa án nhân dân nơi chủ thể nộp đơn không tiếp tục giải quyết thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã;
  • Thủ tục phá sản được giải quyết tại Tòa án nhân dân khác;
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn tiếp tục hoạt động bình thường (trong các trường hợp trả đơn còn lại).

2. Chuyển đơn cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác

Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi được phân công giải quyết đơn, Thẩm phán xem xét đơn. Nếu vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác, Thẩm phán có trách nhiệm chuyển đơn cùng tài liệu, chứng cứ kèm theo cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền và thông báo cho người nộp đơn biết.

3. Thụ lý đơn

Tòa án nhân dân thụ lý đơn khi nhận được biên lai nộp lệ phí, biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản. Trường hợp không phải nộp lệ phí thì thời điểm thụ lý tính từ ngày Tòa án nhân dân đệ đơn hợp lệ.

4. Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn

Tòa án tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản ngay sau khi nộp đơn xảy ra với hai trường hợp sau (khoản 1 Điều 105 Luật Phá sản 2014):

  • Chủ thể có nghĩa vụ nộp đơn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí, tạm ứng chi phí phá sản.
  • Sau khi thụ lý đơn mà mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tài sản để thanh toán chi phí.

CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời