Doanh nghiệp phá sản và vai trò của Quản tài viên.

Quản tài viên là một ngành nghề mới tại Việt Nam. Quản tài viên sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình giải quyết các thủ tục phá sản của doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý, tài chính doanh nghiệp, các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính.

Doanh nghiệp phá sản và vai trò của Quản tài viên
Doanh nghiệp phá sản và vai trò của Quản tài viên

Quản tài viên có rất nhiều vai trò trong thủ tục phá sản doanh nghiệp:

 – Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán: Xác minh, thu thập chứng cứ; lập bảng kê tài sản; lập danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ; giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;…

– Được thuê tổ chức, cá nhân thực hiện công việc theo quy định pháp luật;

– Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

– Tổ chức định giá, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản, báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản

 – Đại diện cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không có người đại diện theo pháp luật;

 – Báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động và tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán;

 – Đề nghị Thẩm phán tiến hành các thủ tục như thu thập chứng cứ, tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời;

 – Trực tiếp báo cáo các công việc với Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự.

Mọi doanh nghiệp phá sản đều xuất hiện vai trò của Quản tài viên. Vì thế, để thực hiện các thủ tục phá sản đúng quy trình và nhận được những lời tư vấn về mặt pháp lý, hãy tìm đến Quản tài viên để đưa ra lựa chọn hợp lý cho doanh nghiệp của bạn.

Nếu bạn đang mong muốn tìm được Quản tài viên với các vấn đề như trên, hãy liên hệ với SGI, chúng tôi sẽ hỗ trơ, tư vấn và giải đáp các vướng mắc pháp lý liên quan đến phá sản của doanh nghiệp bạn.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời