Đối tượng không phải nộp lệ phí, chi phí phá sản.

Bên cạnh các đối tượng phải nộp lệ phí, chi phí phá sản theo quy định tại Điều 22 Luật phá sản thì pháp luật cũng đặt ra một số trường hợp ngoại lệ người nộp đơn.

Lệ phí, chi phí phá sản
Lệ phí, chi phí phá sản

Các trường hợp sau đây thì không phải nộp lệ phí, tạm ứng chi phí phá sản:

– Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở nộp đơn khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí, tạm ứng chi phí phá sản;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí, tạm ứng chi phí phá sản;

Hãy liên hệ ngay với SGI nếu bạn đang gặp khó khăn hoặc cần sự tư vấn từ các chuyên gia, quản tài viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phá sản, tái cấu trúc doanh nghiệp, các phương án phục hồi kinh doanh.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời