Khi có quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp có bị xem là đã phá sản hay không?

Theo quy định tại Điều 86 Luật Phá sản 2014 về trường hợp đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản thì, kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định đến trước ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không mất khả năng thanh toán thì Tòa án nhân dân sẽ ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.

Phá sản
Phá sản

Doanh nghiệp, hợp tác xã phải hoàn trả tạm ứng chi phí phá sản cho người nộp đơn, trừ trường hợp người nộp đơn vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật này.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xem xét lại, kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này, Chánh án Tòa án nhân dân đang giải quyết thủ tục phá sản phải xem xét, giải quyết kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản và ra một trong các quyết định sau:

– Giữ nguyên quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản;

– Hủy quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản và giao cho Thẩm phán tiến hành giải quyết phá sản.
Bên cạnh đó theo khoản 2 Điều 4 Luật phá sản 2014 quy định “Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản”.
Do đó, việc đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã không được xem là doanh nghiệp hợp tác xã bị phá sản.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời