Phá sản và hậu quả pháp lý của quyết định tuyên bố phá sản.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân phải gửi quyết định cho cơ quan đăng ký kinh doanh để xóa tên doanh nghiệp, hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh; trong trường hợp Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kiến nghị theo thủ tục đặc biệt thì thời hạn có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định.

Hậu quả pháp lý của quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản
Hậu quả pháp lý của quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân phải thông báo quyết định tuyên bố phá sản như khi thông báo quyết định mở thủ tục phá sản; đồng thời gửi trích lục tuyên bố phá sản trong trường hợp quyết định tuyên bố phá sản có nội dung cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã cho Sở Tư pháp nơi Tòa án nhân dân có trụ sở.

Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi thông tin cho Sở Tư pháp nơi người đó thường trú hoặc tạm trú (khi không xác định được nơi thường trú).

Thông tin này được đưa vào lý lịch tư pháp của cá nhân. Hết thời hạn Tòa án xác định trong quyết định tuyên bố phá sản, thông tin này được xóa bỏ đối với cá nhân đó. Thông qua việc quản lý lý lịch tư pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể biết được tình trạng bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã của một cá nhân trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời