Khi nào thì doanh nghiệp phá sản?

Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu (Điều 3 Luật phá sản 2014).

Khi nào thì doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản
Khi nào thì doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản

– Doanh nghiệp, hợp tác xã bị coi là lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

  • Có các khoản nợ đã hơn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. Các khoản nợ đến hạn phải là các khoản nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần (chỉ tính phần không có bảo đảm) đã rõ ràng được các bên xác nhận, có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh và không có tranh chấp;
  • Chủ nợ đã có yêu cầu thanh toán, nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán. Yêu cầu của chủ nợ thanh toán các khoản nợ đến hạn phải có căn cứ chứng minh là chủ nợ đã có yêu cầu nhưng không được doanh nghiệp, hợp tác xã thanh toán (như văn bản đòi nợ của chủ nợ, văn bản khất nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã…).

– Doanh nghiệp bị phá sản: là doanh nghiệp đã có quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản có hiệu lực pháp luật.

– Về trách nhiệm:

  • Doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của luật phá sản, có thể được phục hồi khả năng kinh doanh, thoát khỏi tình trạng phá sản….
  • Doanh nghiệp bị phá sản thì bị chấm dứt hoạt động kinh doanh và tùy theo từng loại hình doanh nghiệp nhất định mà chủ sở hữu, những người quản lí doanh nghiệp phải chịu những hạn chế nhất định. 

CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời