Doanh nghiệp phá sản có được quyền trả lương cho người lao động?

Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh, nhưng phải chịu sự giám sát của Thẩm phán và Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Quyền người lao động trong phá sản
Quyền người lao động trong phá sản

Những hoạt động mà doanh nghiệp phải báo cáo trước khi thực hiện được quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Phá sản bao gồm:

a) Hoạt động liên quan đến việc vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản; bán, chuyển đổi cổ phần; chuyển quyền sở hữu tài sản;

b) Chấm dứt thực hiện hợp đồng có hiệu lực;

c) Thanh toán khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản; trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã.

Như vậy, doanh nghiệp có thể thực hiện việc trả lương cho người lao động, nhưng phải báo cáo cho Quản tài viên biết. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, Quản tài viên có trách nhiệm trả lời cho doanh nghiệp việc được thực hiện hoặc không được thực hiện các hoạt động đó.

Nếu doanh nghiệp thực hiện các hoạt động nêu trên mà không có sự đồng ý của Quản tài viên thì không có sự đồng ý của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì bị những hoạt động đó sẽ bị đình chỉ thực hiện, khôi phục lại tình trạng ban đầu và giải quyết hậu quả theo quy định của pháp luật.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời