Phá sản có những loại nào?

 Tùy theo từng tiêu chí mà phá sản được phân thành các loại dựa trên tính chất vụ việc hay chủ thể nộp đơn.

phá sản

1. Theo khoản vay không được thanh toán:

Có 2 loại phá sản trong chi tiêu – tiêu dùng (cá nhân) và phá sản trong kinh doanh thương mại (doanh nghiệp).

2. Theo tính chất vụ việc

– Phá sản về lợi nhuận kinh tế: Chính là tình trạng “thu không đủ bù chi”, tức là các khoản lợi nhuận ròng từ công việc kinh doanh thương mại không tương xứng với số vốn đầu tư đã bỏ ra. Mức lợi nhuận tương xứng ở đây được hiểu là mức lợi nhuận cơ hội tương ứng với mức rủi ro của cuộc đầu tư đó. Một doanh nghiệp có thể bị lâm vào tình trạng pmất khả năng thanh toán về hiệu quả kinh tế ngay cả trong trường hợp doanh nghiệp đó không có bất cứ món nợ nào. Bởi lẽ, đối tượng chính được đề cập trong hình thức phá sản này là lợi nhuận kinh doanh được đo lường độc lập với chi phí trả lãi vay của doanh nghiệp

– Phá sản về tài chính:: Dùng để chỉ các trường hợp một doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng không được thực hiện các nghĩa vụ trả nợ mà nó đã cam kết với các chủ nợ. Doanh nghiệp nào liên tục thua lỗ trong hoạt động kinh doanh của mình sẽ dẫn đến tình trạng nợ nần chồng chất và hệ quả mất khả năng thanh toán là điều hiển nhiên.

3. Theo cơ sở phát sinh quan hệ pháp lý:

– Phá sản tự nguyện: Một doanh nghiệp (con nợ) khi tự nhận thức được khả năng chi trả của mình không còn, sẽ tự nguyện làm thủ tục phá sản, thông báo cho cơ quan nhà nước và chủ nợ trước kỳ hạn trả nợ.

– Phá sản bắt buộc: Khi đến kỳ hạn phải trả nợ cho chủ nợ nhưng không trả được, một doanh nghiệp nhận thức được nhưng không chấp nhận phá sản thì sẽ được thực hiện theo yêu cầu của chủ nợ.

4. Theo nguyên nhân

– Phá sản trung thực: Đây là hình thức phá sản do nguyên nhân khách quan gây ra, mà cá nhân hoặc chủ thể đại diện pháp lý của doanh nghiệp không lường trước được ví dụ như: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh,..từ đó dẫn đến tình trạng kinh doanh không thông suốt, cuối cùng là không thanh toán được các khoản nợ bao gồm cả cho chủ nợ và lương cũng như chế độ bảo hiểm cho công-nhân viên. Trường hợp khác có thể gây ra “phá sản trung thực” đó là do biến động chính trị làm cho ngành nghề kinh doanh đó không được tiếp tục kinh doanh, cấm kinh doanh hoặc làm mất hẳn thị trường tiêu thụ sản phẩm kéo theo sự đổ vỡ của doanh nghiệp.
– Phá sản man trá: Là hình thức mà doanh nghiệp cố tình sắp đặt trước, để “gài bẫy” thị trường, đối thủ cạnh tranh và chính chủ nợ của họ. Hành động gian trá tiêu biểu như để chiếm đoạt tài sản của người khác, tình trạng không được thực hiện các nghĩa vụ trả nợ mà nó đã cam kết với các chủ nợ.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 2525 03 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời