Phá sản-Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong thủ tục phá sản  nhằm bảo toàn tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, bảo đảm quyền lợi của người lao động, tránh việc hao tổn tài sản hoặc nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi tẩu tán tài sản.

Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong thủ tục phá sản
Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong thủ tục phá sản

Theo Điều 70 Luật Phá sản 2014 và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP đã quy định như sau:

– Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần;

– Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở;

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hựu hạn một thành viên thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng;

– Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã.

Trường hợp do tình thế khẩn cấp, để ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra thì việc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể tiến hành đồng thời với việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Thủ tục áp dụng, thay đổi, hủy bỏ, thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời, hiệu lực của quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện theo quy định của Luật Phá sản, pháp luật về tố tụng dân sự và pháp luật về thi hành án dân sự.

Tòa án ra ngay quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời khi căn cứ của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không còn, hoặc Tòa án ra quyết định không mở thủ tục phá sản, hoặc Tòa án ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản, hoặc Tòa án ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi kinh doanh theo quy định tại Điều 95 của Luật Phá sản, hoặc người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị hủy bỏ, hoặc quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng theo quy định của pháp luật.

Người yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình. Trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự.

Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba thì Tòa án phải bồi thường theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Còn cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì bị xử lý trách nhiệm theo quy định tại Điều 129 của Luật Phá sản.

Liên hệ ngay với SGI để nhận được những hỗ trợ và tư vấn pháp lý liên quan đến phá sản, tái cấu trúc doanh nghiệp, phương án phục hồi kinh doanh của đội ngũ Quản tài viên, Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: s[email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời