Khái quát về lịch sử hình thành pháp luật phá sản trên thế giới.

Khi một doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, phá sản, chủ nợ và người mắc nợ phải cùng ngồi lại với nhau để tìm ra phương thức giải quyết vấn đề này. Họ có thể tự giải quyết, hoặc là nhờ sự giúp đỡ của một cá nhân hoặc tập thể nào đó.

Khái quát về lịch sử hình thành pháp luật phá sản trên thế giới
Khái quát về lịch sử hình thành pháp luật phá sản trên thế giới

Tuy nhiên, đôi khi các phương thức giải quyết tự phát không hiệu quả, từ đó phát sinh nhu cầu có những quy định pháp luật và sự can thiệp cần thiết để điều chỉnh, giải quyết hiện tượng phá sản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan: chủ nợ, người mắc nợ và người lao động.

Ngay từ thời Trung cổ, các quốc gia châu Âu đã ban hành những văn bản Luật Phá sản đầu tiên. Lúc đầu, phạm vi áp dụng của những luật này chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, nhưng dần dần đã được đưa vào áp dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, và cho đến nay, pháp luật về phá sản đã điều chỉnh cả các quan hệ kinh doanh của các cá nhân, phá sản tiêu dùng.

Về tên gọi, tên gọi thông dụng và phổ biến nhất của tình trạng của doanh nghiệp là tình trạng phá sản, vỡ nợ, mất khả năng thanh toán. Văn bản pháp luật điều chỉnh quan hệ này thông dụng nhất là Luật Phá sản. Tuy nhiên, ở mỗi nước khác nhau thì có thể có các tên gọi khác nhau: ở Nam Tư có Luật cưỡng chế hoà giải phá sản (năm 1905); ở Anh có Luật không có khả năng thanh toán, Luật treo giò giám đốc công ty (năm 1986); ở Hàn Quốc có Luật cam kết và Luật tổ chức lại công ty…


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 2525 03 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời