Phân biệt phá sản tự nguyện và phá sản bắt buộc

Trong thực tế, các vụ phá sản rất đa dạng. Nó tùy thuộc vào góc độ xem xét và mục đích của việc xem xét mà người ta phân loại.

phá sản

Phá sản được chia thành tự nguyện và bắt buộc. Cụ thể:

– Tự nguyện là do phí doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán tự làm đơn yêu cầu phá sản khi thấy mình mất khả năng thanh toán theo khoản 1 Điều 4 và không còn điều kiện thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với các chủ nợ.

– Phá sản bắt buộc là do phía các chủ nợ, những người có quyền nộp đơn yêu cầu theo Điều 5 làm đơn yêu cầu đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nhằm thu hồi các khoản nợ từ doanh nghiệp mắc nợ

Như vậy, phá sản tự nguyện và bắt buộc có thể được phân loại dựa vào đối tượng nộp đơn yêu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 2525 03 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời