Phân biệt phá sản trung thực và phá sản gian dối.

Trong thực tế, các vụ phá sản rất đa dạng. Nó tùy thuộc vào góc độ xem xét và mục đích của việc xem xét mà người ta phân loại.

Phân biệt phá sản trung thực và phá sản gian dối

Trong đó, phá sản trung thực và gian dối dược phân biệt như sau:

+ Phá sản trung thực: Nó là hậu quả của việc mất khả năng thanh toán do những nguyên nhân khách quan hoặc những rủi ro bất khả kháng gây ra nhưng không phải do chủ ý nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Ví dụ như: Sự yếu kém về năng lực tổ chức, quản lý hoạt động; Sự thiếu khả năng thích ứng với những diễn biến trên thị trường,…

+ Phá sản gian dối: Là thủ đoạn của người quản lý, điều hành doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc cố ý tiêu dùng cá nhân một cách quá mức cần thiết.

Ví dụ: Hành vi gian lận trong khi kí kết Hợp đồng, tẩu tán tài sản, cố tình báo cáo sai,… để qua đó tạo ra lý do phá sản không đúng sự thật.

Như vậy, phá sản gian dối và trung thực có thể được phân định tùy vào mục đích xem xét của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời