Hậu quả pháp lý của thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.

Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh được xem là “lối thoát” để doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng nợ nần, tổ chức hoạt động kinh doanh, tránh nguy cơ bị tuyên bố phá sản. Ngày nay, thủ tục phá sản của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, luôn tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp có thể phục hồi sản xuất kinh doanh, thay vì để doanh nghiệp phá sản, gây ảnh hưởng tiêu cực không chỉ đến các chủ nợ, người lao động mà còn cho cả nền kinh tế, xã hội.

Hậu quả pháp lý của thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh
Phục hồi hoạt động kinh doanh

Sau khi Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh được thông qua, doanh nghiệp sẽ tiến hành thực hiện phương án phục hồi dưới sự giám sát của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và các chủ nợ. Việc thực hiện phương án phục hồi có thể dẫn đến các kết quả sau:

   – Doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện xong phương án phục hồi. Lúc này, doanh nghiệp đương nhiên được coi là không còn mất khả năng thanh toán và sẽ được Tòa án nhân dân ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.

   – Doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được phương án phục hồi hoặc sau khi thực hiện xong phương án phục hồi, doanh nghiệp vẫn mất khả năng thanh toán. Trong trường hợp này, Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

(Theo Điều 96 Luật phá sản 2014)


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời