Các biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh trong phá sản

Xu thế của pháp luật phá sản thế giới hiện nay cho rằng phá sản là “phục hồi” chứ không theo cách nghĩ truyền thống là “thanh lý”. Trên cơ sở đó, Luật phá sản Việt Nam được ban hành với mục tiêu “hướng vào con nợ”, nghĩa là không chỉ bảo vệ quyền lợi cho các chủ nợ mà còn tạo cho doanh nghiệp bị yêu cầu phá sản một “lối thoát” thông qua việc áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.

Các biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh trong phá sản

Sau khi Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi thì doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh và gửi cho Thẩm phán, chủ nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cho ý kiến.

Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải nêu rõ các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh; các điều kiện, thời hạn và kế hoạch thanh toán các khoản nợ.

Các biện pháp phục hoạt động hồi kinh doanh bao gồm:

  • Huy động vốn;
  • Giảm nợ, miễn nợ, hoãn nợ;
  • Thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh;
  • Đổi mới công nghệ sản xuất;
  • Tổ chức lại bộ máy quản lý, sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất;
  • Bán cổ phần cho chủ nợ và những người khác;
  • Bán hoặc cho thuê tài sản;
  • Các biện pháp khác không trái quy định của pháp luật.

  (Theo Điều 88 Luật phá sản 2014)


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hottline: 1900 252 503 (nhánh số 3)

Điện thoại: 0911 945 499

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời