Vấn đề phá sản liên quốc gia

 Việc toàn cầu hóa và sự tồn tại của các tập đoàn đa quốc gia hiện nay đang rất phổ biến. Một công ty có thể có tài sản ở nhiều quốc gia khác nhau và cũng có thể cũng có chủ nợ ở nhiều quốc gia khác nhau. Vì vậy, việc giải quyết phá sản đối với những công ty này trên thực tế gặp rất nhiều khó khăn.

Vấn đề phá sản liên quốc gia

Các quốc gia khác nhau có quy định khác nhau về thủ tục và hậu quả pháp lý đối với việc phá sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Cụ thể, trong một vài năm trở lại đây, một số công ty đa quốc gia lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán như Swissair, WorldCom, Enron, hay United Airlines đã gây ra rất nhiều vấn đề về chọn luật áp dụng. Do đó, để tìm ra cách giải quyết toàn vẹn đối với các vụ việc của các công ty đa quốc gia là hết sức cần thiết và cấp bách. Hơn nữa, việc giải quyết các vụ phá sản này còn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

– Đảm bảo sự bình đẳng cho tất cả các chủ nợ;

– Tối đa hóa tài sản phá sản;

– Phân chia nhanh chóng, công bằng và hiệu quả tài sản phá sản;

– Và có thể dự đoán trước được kết quả.

Tuy nhiên, hiện nay có rất ít các Điều ước quốc tế điều chỉnh vấn đề phá sản liên quốc gia. Để đạt được tất cả các mục tiêu trên, Uỷ ban của Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) đã ban hành Luật mẫu về phá sản liên quốc gia (UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency) 8 vào năm 1997 nhằm hài hoà hóa pháp luật quốc gia về vấn đề phá sản liên quốc gia.  

Việc Ngân hàng Barings Brothers (Anh) bị tuyên bố phá sản năm 1995 và được Công ty bảo hiểm ING (Hà Lan) mua lại với giá 1 bảng Anh. Ngoài Luật mẫu của UNCITRAL, Liên minh Châu Âu (EU) cũng ban hành Quy định về thủ tục phá sản 2000 (EC Regulation on Insolvency Proceedings 2000) nhằm thống nhất thủ tục phá sản của các quốc gia trong khối. Các nước thành viên Khu vực tự do Bắc Mỹ (NAFTA) cũng ban hành Các nguyên tắc hợp tác trong việc giải quyết các vụ phá sản liên quốc gia giữa các nước thành viên 2002 (Principles of Cooperation in Transnational Insolvency Cases Among the Members of NAFTA).

Trên cơ sở đó pháp luật Việt Nam cũng có sự điều chỉnh pháp luật để phù hợp với quy định chung của các nước trên thế giới. Cụ thể được quy định tại Điều 201, 202 Luật doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ đối với Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế. Chúng ta cần phát triển một nền lập pháp toàn diện hơn nữa để có thể giải quyết các trường hợp phá sản liên quốc gia.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Điện thoại: 0911 945 499

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời