Trình tự thủ tục phá sản được tiến hành như thế nào?

thủ tục phá sản

Thủ tục phá sản theo Luật Phá sản năm 2014 được diễn ra theo trình tự các bước như sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Bước 2: Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tòa án nhận đơn, xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và xử lý như sau:

+ Thương lượng giữa chủ nợ nộp đơn yêu cầu và doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nếu hai bên có yêu cầu thương lượng

+ Tòa án trả lại đơn hoặc Chuyển cho tòa án có thẩm quyền hoặc thông báo việc nộp lệ phí và tạm ứng phí phá sản hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn (trả lại đơn nếu người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn)

+ Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản theo thủ tục rút gọn trong các trường hợp quy định tại Điều 105 Luật phá sản 2014

Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kể từ ngày nộp biên lai nộp tiền lệ phí, tạm ứng phí phá sản

Bước 3: Mở thủ tục phá sản

Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

=> Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

=> Chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

=> Xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản: Kiểm kê tài sản; Lập danh sách chủ nợ; Lập danh sách người mắc nợ.

Bước 4: Hội nghị chủ nợ

Triệu tập Hội nghị chủ nợ:

* Hoãn Hội nghị chủ nợ nếu không đáp ứng Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ

* Thông qua nghị quyết của hội nghị chủ nợ trong đó có một trong các kết luận sau:

   + Đề nghị đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản;

   + Đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh;

   + Đề nghị tuyên bố phá sản.

Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp

Phục hồi doanh nghiệp => Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh: Doanh nghiệp không còn mất khả năng thanh toán hoặc Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản.

Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

Bước 7: Thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

+ Thanh lý tài sản phá sản;

+ Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Điện thoại: 0911 945 499

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời