Quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản

Hiện nay, số lượng các doanh nghiệp được thành lập ngày càng gia tăng cùng với đó không ít doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản. Đó là quy luật của thị trường doanh nghiệp. Vậy ai là người có quyền yêu cầu và dựa trên căn cứ nào để yêu cầu mở thủ tục phá sản?

Quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản

Theo Điều 4 Luật Phá sản năm 2014 thì “Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản“.

Trong tình trạng doanh nghiệp đã không còn bất cứ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, các đối tượng sau đây có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền mở thủ tục phá sản:

–  Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền: Khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản.

–  Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền: Khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản.

–  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ: Khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản.

–  Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ: Khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán thì có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản.

–  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền: Khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định thì có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản.

–  Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền: khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 0966 288 855

Điện thoại: 0911 945 499

Tổng đài: 1900 2525 03 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời